Klachten

Als u gebruik maakt van de diensten van de huisartsenpost kan het voorkomen dat u een klacht heeft of ontevreden bent. Dat kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de wachttijd, op de behandeling, op de manier waarop u te woord wordt gestaan of op andere zaken. Wij vinden dit belangrijk om te weten.

Bespreek uw klacht 

Meestal leidt het tot een snelle oplossing als u rechtstreeks spreekt met degene die naar uw mening uw klacht of onvrede heeft veroorzaakt.

Een klacht indienen

Indien u er niet uitkomt met de veroorzaker van de klacht of onvrede, kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris. Deze stelt zich onafhankelijk en onpartijdig op en zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. Uw klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Klacht sturen

Klachtenfunctionaris Huisartsenpost Haarlemmermeer Waddenweg 1
2134 XL Hoofddorp

Telefonisch

023- 55 40 604
Alleen op vrijdag bereikbaar

Andere mogelijkheden 

Als u er ook na bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u zich wenden tot de geschilleninstantie. De HuisArtsenPost is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE), Postbus 8018 5601 KA Eindhoven. Telefoon 088 0229 100 (alleen op vrijdag bereikbaar).

Wat kunnen wij voor u doen?

Als u een klacht heeft ingediend, en als uw naam en adres bekend zijn, dan neemt de klachtenfunctionaris van de Huisartsenpost contact met u op. De klachtenfunctionaris kan voor u bemiddelen, met u samen naar een oplossing zoeken voor de klacht, of u adviseren over de stappen die u kunt nemen. Uiteraard wordt uw klacht strikt vertrouwelijk behandeld. Als het nodig is om uw klacht met één of meerdere medewerkers van de Huisartsenpost te bespreken, zal de klachtenfunctionaris u hiervoor toestemming vragen.