Homepage

De HuisArtsenPost is er voor dringende medische hulp die niet kan wachten tot uw huisarts weer bereikbaar is.

De HuisArtsenPost werkt samen met de Spoedeisende Hulp van het
Spaarne Gasthuis.

Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

tel: 023 - 224 23 22

Werkzaamheden busbaan

Van 9 juli tot en met 2 september 2018 worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de busbaan tussen Haarlem en Schiphol. U kunt hiervan hinder ondervinden. Ook komen bepaalde bushaltes tijdelijk te vervallen, hierdoor kan uw reistijd toenemen. De bussen zullen op de gewone rijbaan rijden, wat mogelijk voor extra vertraging kan zorgen. Tevens kunt u omleidingen tegenkomen, wanneer er kruispunten afgesloten worden. De werkzaamheden gaan in het weekend door.

Vanaf heden is de HuisArtsenPost Haarlemmermeer gevestigd naast de Spoedeisende Hulp in het Spaarne Gasthuis, locatie Hoofddorp.

Openingstijden

De HuisArtsenPost Haarlemmermeer is geopendĀ op:

  • werkdagen van 17.00 uur tot de volgende ochtend 8.00 uur
  • op zaterdag, zondag en de feestdagen.

Tijdens kantooruren op werkdagen is de HuisArtsenPost gesloten en kunt u terecht bij uw eigen huisarts of diens vervanger.

Eerst bellen!

Voor het bezoek aan de HuisArtsenPost dient u altijd eerst telefonisch contact op te nemen.

U belt en dan...

krijgt u de triagiste aan de telefoon. Een triagiste is een speciaal opgeleide doktersassistente of een verpleegkundige. Zij stelt u vragen om erachter te komen welke hulp noodzakelijk is. De triagiste kan zelfstandig advies geven. Dit advies wordt altijd gecontroleerd door een huisarts. De triagiste kan ook een afspraak met een huisarts maken of u verwijzen naar de Spoedeisende Hulp. De triagiste overlegt met een huisarts en zonodig met de verpleegkundige of met de artsen van de Spoedeisende Hulp.

De triagiste zal u vragen:

  • de reden waarom u belt;
  • uw naam, adres, geboortedatum en BSN (burgerservice nummer);
  • uw verzekeringsgegevens;
  • de naam van uw eigen huisarts;
  • uw medische voorgeschiedenis;
  • uw medicijngebruik.

Medische gegevens

Als u bij uw eigen huisarts en uw eigen apotheek toestemming heeft gegeven om informatie uit te wisselen met de HuisArtsenPost dan zijn uw medische voorgeschiedenis en uw medicijngebruik bekend. Deze informatie is van belang om goede en veilige zorg te kunnen geven. Als u die toestemming niet heeft gegeven dan is het belangrijk dat u zelf deze informatie aan de triagiste en de huisarts van de HuisArtsenPost geeft.

huisartsenpost haarlemmermeer huisartsenposthaarlemmermeer